+

Արուբա > Վիլեմ Ալեքսանդր թագավոր (2014 - 2018)

Դրամահատարանի հավաքածու
×
Տարեթիվ
Տարեթիվ10с25с50с2½ƒՏարեթիվ
10с25с50с -  - 2018
10с25с50с2½ƒ2016
10с25с50с2½ƒ2015
10с25с50с2½ƒ2014
Դրամական համակարգ: 1 ֆլորին = 100 ցենտ
 - 5 ցենտ
10с - 10 ցենտ
25с - 25 ցենտ
50с - 50 ցենտ
 - 1 ֆլորին
2½ƒ - 2½ ֆլորին
 - 5 ֆլորին
uCoin