+

Եգիպտոս > Արաբական Միացյալ Հանրապետություն (1958 - 1971)

Դրամահատարանի հավաքածու
×
Տարեթիվ
Տարեթիվ1m2m5m10m5Pt10Pt20PtՏարեթիվ
 -  - 5m10m5Pt10Pt - ١٩٦٧١٩٦٧
1m2m5m10m5Pt10Pt20Pt١٩٦٦١٩٦٦
 - 2m -  -  -  -  - ١٩٦٢١٩٦٢
1m - 5m10m5Pt10Pt20Pt١٩٦٠١٩٦٠
 -  -  - 10m
10m/مصر
 -  -  - ١٩٥٨١٩٥٨
Դրամական համակարգ: 1 ֆունտ = 100 պիաստր = 1000 միլիմ
1m - 1 միլիմ
2m - 2 միլիմ
5m - 5 միլիմ
10m - 10 միլիմ
5Pt - 5 պիաստր
10Pt - 10 պիաստր
20Pt - 20 պիաստր
uCoin