+

Գերմանական կայսրություն > Անհալտ (1871 - 1918)

Տարեթիվ2DM3DM10DM20DMՏարեթիվ
 - 3DM -  - 1911
 - 3DM -  - 1909
2DM -  - 20DM1904
2DM - 10DM20DM1901
 -  - 10DM20DM1896
2DM -  -  - 1876
 -  -  - 20DM1875
Դրամական համակարգ: 1 մարկ = 100 պֆենիգ
2DM - 2 մարկ
3DM - 3 մարկ
10DM - 10 մարկ
20DM - 20 մարկ
uCoin