+

Իրան > Մոզաֆֆար Էդ-Դին Շահ Ղաջարի (1896 - 1907)

Տարեթիվ1s50d100d¼k500d1000d2000d5000d1T2TՏարեթիվ
 -  -  -  -  -  - 2000d5000d -  - ١٣٢۵١٣٢۵
 -  -  -  - 500d1000d2000d/Au5000d -  - ١٣٢۴١٣٢۴
 -  -  -  - 500d - 2000d/Ag
2000d/Ag
2000d/Au
5000d - 2T/l
2T/w
١٣٢٣١٣٢٣
 -  -  -  -  - 1000d2000d5000d/Ag
5000d/Au
 -  - ١٣٢٢١٣٢٢
1s50d100d -  -  - 2000d5000d1T - ١٣٢١١٣٢١
1s50d100d¼k500d1000d2000d/Ag
2000d/Au
5000d/Ag
5000d/Au
1T - ١٣١٩١٣١٩
1s50d100d¼k500d1000d2000d5000d1T - ١٣١٨١٣١٨
1s -  -  - 500d1000d2000d -  -  - ١٣١٧١٣١٧
1s -  - ¼k500d - 2000d5000d1T - ١٣١۶١٣١۶
1s -  -  - 500d - 2000d5000d -  - ١٣١۵١٣١۵
1s -  - ¼k500d - 2000d/c
2000d/w
5000d1T - ١٣١۴١٣١۴
 -  -  -  - 500d - 2000d -  -  - ١٣١٣١٣١٣
 -  -  -  -  -  - 2000d -  -  - ١٣١٢١٣١٢
Դրամական համակարգ: 1 թուման = 10 կրան = 200 շահի = 10000 դինար
50d - 50 դինար
100d - 100 դինար
500d - 500 դինար
1000d - 1000 դինար
2000d - 2000 դինար
5000d - 5000 դինար
1s - 1 շահի
¼k - ¼ կրան
1T - 1 թուման
2T - 2 թուման
uCoin