+

Իսրայել > Իսրայելի Պետություն (1960 - 1980)

Տարատեսակները
68
Դրամահատարանի հավաքածու
×
Տարեթիվ1a5a10a25aI£½I£1I£5Տարեթիվ
1a - 10a -  - I£1 - ם"שתם"שת
1a5a/Al
5a/CuNi
10a/Al
10a/CuNi
25a/AlBr
25a/CuNi
I£½I£1I£5ט"לשתט"לשת
1a5a/Al
5a/CuNi
10a/Al
10a/CuNi
25a/AlBr
25a/CuNi
I£½I£1I£5ח"לשתח"לשת
1a5a/Al
5a/CuNi
10a/Al
10a/AlBr
10a/CuNi
25a/AlBr
25a/CuNi
I£½I£1 - ז"לשתז"לשת
1a5a/Al
5a/CuNi
10a/AlBr
10a/CuNi
25a/AlBr
25a/CuNi
I£½I£1 - ו"לשתו"לשת
1a5a/AlBr
5a/CuNi
10a/AlBr
10a/CuNi
25a/AlBr
25a/CuNi
I£½I£1 - ה"לשתה"לשת
1a5a/AlBr
5a/CuNi
10a/AlBr
10a/CuNi
25a/AlBr
25a/CuNi
I£½I£1 - ד"לשתד"לשת
1a5a10a25aI£½I£1 - ג"לשתג"לשת
1a5a10a25aI£½I£1 - ב"לשתב"לשת
1a5a10a25aI£½I£1 - א"לשתא"לשת
1a5a10a25aI£½I£1 - ל"שתל"שת
1a5a10a25aI£½I£1 - ט"כשתט"כשת
1a5a10a25aI£½I£1 - ח"כשתח"כשת
1a5a10a25aI£½I£1/new
I£1/old
 - ז"כשתז"כשת
1a5a10a25aI£½I£1 - ו"כשתו"כשת
1a5a10a25aI£½I£1 - ה"כשתה"כשת
1a5a10a - I£½ -  - ד"כשתד"כשת
1a5a10a25aI£½I£1 - ג"כשתג"כשת
1a5a10a25a -  -  - ב"כשתהב"כשתה
1a5a10a25a -  -  - א"כשתא"כשת
1a5a10a25a -  -  - ך"שתך"שת
Դրամական համակարգ: 1 լիրա = 100 ագորոտ
1a - 1 ագորա
5a - 5 ագորոտ
10a - 10 ագորոտ
25a - 25 ագորոտ
I£½ - ½ լիրա
I£1 - 1 լիրա
I£5 - 5 լիրա
uCoin