+

Հորդանան > Հորդանանի Հաշիմյան Թագավորություն (1992 - 2016)

Տարատեսակները
4
Տարեթիվ½q1q2½pt5pt10pt¼D½D1DՏարեթիվ
 -  -  -  - 10pt -  -  - ٢٠١٦٢٠١٦
 -  -  - 5pt -  -  -  - ٢٠١٥٢٠١٥
 - 1q -  -  -  -  -  - ٢٠١٣٢٠١٣
 -  -  - 5pt10pt¼D½D - ٢٠١٢٢٠١٢
 - 1q -  -  -  -  -  - ٢٠١١٢٠١١
 - 1q - 5pt10pt¼D½D - ٢٠٠٩٢٠٠٩
 -  -  - 5pt10pt¼D½D - ٢٠٠٨٢٠٠٨
 -  -  - 5pt10pt¼D½D - ٢٠٠٦٢٠٠٦
 -  -  -  - 10pt¼D -  - ٢٠٠٤٢٠٠٤
 - 1q - 5pt10pt - ½D - ٢٠٠٠٢٠٠٠
 -  -  - 5pt -  -  - 1D١٩٩٨١٩٩٨
 -  -  -  -  - ¼D½D1D١٩٩٧١٩٩٧
½q1q2½pt5pt10pt¼D½D1D١٩٩٦١٩٩٦
 - 1q -  -  -  -  -  - ١٩٩٤١٩٩٤
 -  -  - 5pt10pt -  -  - ١٩٩٣١٩٩٣
 -  - 2½pt5pt10pt -  -  - ١٩٩٢١٩٩٢
Դրամական համակարգ: 1 դինար = 100 պիաստր = 100 քիրշ = 1000 ֆիլս
½q - ½ քիրշ
1q - 1 քիրշ
2½pt - 2½ պիաստր
5pt - 5 պիաստր
10pt - 10 պիաստր
¼D - ¼ դինար
½D - ½ դինար
1D - 1 դինար
uCoin