+

Մեքսիկա > Մեքսիկայի Կայսրություն (1863 - 1867)

Տարատեսակները
15
Տարեթիվ
Տարեթիվ10¢50¢$1$20Տարեթիվ
 -  -  -  - $1 - 1867
 - 10¢50¢$1$201866
 - 10¢ -  -  - 1865
10¢ -  -  - 1864
Դրամական համակարգ: 1 պեսո = 100 սենտավո
 - 1 սենտավո
 - 5 սենտավո
10¢ - 10 սենտավո
50¢ - 50 սենտավո
$1 - 1 պեսո
$20 - 20 պեսո
uCoin