+

Նիկարագուա > Կորդոբա (1912 - 1990)

Դրամահատարանի հավաքածու
×
Տարեթիվ½c1c5c10c25c50cC$1C$5C$500Տարեթիվ
 -  - 5c10c25c50cC$1C$5C$5001987
 -  -  -  - 25c50cC$1 -  - 1985
 -  -  -  -  -  - C$1C$5 - 1984
 -  -  -  -  - 50cC$1 -  - 1983
 -  - 5c10c25c -  -  -  - 1981
 -  -  -  -  - 50cC$1C$5 - 1980
 -  -  - 10c -  -  -  -  - 1978
 -  - 5c10c25c50c -  -  - 1974
 -  - 5c10c25c50cC$1 -  - 1972
 -  - 5c10c25c50c -  -  - 1965
 -  - 5c10c25c -  -  -  - 1964
 -  - 5c10c -  -  -  -  - 1962
 -  - 5c10c25c50c -  -  - 1956
 -  - 5c10c25c50c -  -  - 1954
 -  - 5c10c25c50c -  -  - 1952
 -  - 5c10c25c50c -  -  - 1950
 -  - 5c10c25c50c -  -  - 1946
 - 1c5c10c25c -  -  -  - 1943
 - 1c5c -  -  -  -  -  - 1940
 -  -  - 10c25c50c -  -  - 1939
 - 1c5c -  -  -  -  -  - 1938
½c1c5c -  -  -  -  -  - 1937
½c1c5c10c25c -  -  -  - 1936
 - 1c5c10c -  -  -  -  - 1935
½c1c5c -  -  -  -  -  - 1934
 - 1c5c10c25c -  -  -  - 1930
 - 1c5c - 25c50c -  -  - 1929
 - 1c5c10c25c -  -  -  - 1928
 - 1c5c10c -  -  -  -  - 1927
½c1c -  -  -  -  -  -  - 1924
½c1c -  -  -  -  -  -  - 1922
 - 1c5c -  -  -  -  -  - 1920
 - 1c5c -  -  -  -  -  - 1919
½c1c -  -  -  -  -  -  - 1917
½c1c -  -  -  -  -  -  - 1916
½c1c5c -  -  -  -  -  - 1915
 - 1c5c10c25c -  -  -  - 1914
½c1c5c10c25c50cC$1 -  - 1912
Դրամական համակարգ: 1 կորդոբա = 100 սենտավո
½c - ½ սենտավո
1c - 1 սենտավո
5c - 5 սենտավո
10c - 10 սենտավո
25c - 25 սենտավո
50c - 50 սենտավո
C$1 - 1 կորդոբա
C$5 - 5 կորդոբա
C$500 - 500 կորդոբա
uCoin