+

Սաուդյան Արաբիա > Սաուդյան Արաբիայի Թագավորություն (1960 - 2016)

Դրամահատարանի հավաքածու
×
Տարեթիվ1h5h10h25h50h100h1R2RՏարեթիվ
1h5h10h25h50h - 1R2R١٤٣٨١٤٣٨
 -  -  -  - 50h -  -  - ١٤٣٦١٤٣٦
 -  -  - 25h -  -  -  - ١٤٣٥١٤٣٥
 -  -  -  - 50h -  -  - ١٤٣٤١٤٣٤
 -  -  - 25h -  -  -  - ١٤٣٣١٤٣٣
 -  -  -  - 50h -  -  - ١٤٣١١٤٣١
 - 5h10h25h -  -  -  - ١٤٣٠١٤٣٠
 -  -  -  -  - 100h -  - ١٤٢٩١٤٢٩
 -  -  -  - 50h -  -  - ١٤٢٨١٤٢٨
 - 5h10h25h50h100h -  - ١٤٢٧١٤٢٧
 -  - 10h25h50h -  -  - ١٤٢٣١٤٢٣
 -  -  -  -  - 100h -  - ١٤١٩١٤١٩
 -  -  -  -  - 100h -  - ١٤١٤١٤١٤
 - 5h10h25h50h100h -  - ١٤٠٨١٤٠٨
 - 5h10h25h50h100h -  - ١٤٠٠١٤٠٠
1h5h10h25h50h -  -  - ١٣٩٧١٣٩٧
 -  -  -  -  - 100h -  - ١٣٩٦١٣٩٦
 - 5h10h25h/2x1
25h/2x2
50h -  -  - ١٣٩٢١٣٩٢
1h -  -  -  -  -  -  - ١٣٨٣١٣٨٣
Դրամական համակարգ: 1 ռիյալ = 100 հալալա
1h - 1 հալալա
5h - 5 հալալա
10h - 10 հալալա
25h - 25 հալալա
50h - 50 հալալա
100h - 100 հալալա
1R - 1 ռիյալ
2R - 2 ռիյալ
uCoin