+

Իսպանիա > Եվրոպական միություն (Եվրո) (1999 - 2019)

Տարեթիվ1c2c5c10c20c50c€1€2Տարեթիվ
1c2c5c10c20c50c€1€22019
1c2c5c10c20c50c€1€22018
1c2c5c10c20c50c€1€22017
1c2c5c10c20c50c€1€22016
1c2c5c10c20c50c€1€22015
1c2c5c10c20c50c€1€22014
1c2c5c10c20c50c€1€22013
1c2c5c10c20c50c€1€22012
1c2c5c10c20c50c€1€22011
1c2c5c10c20c50c€1€22010
1c2c5c10c20c50c€1€22009
1c2c5c10c20c50c€1€22008
1c2c5c10c20c50c€1€22007
1c2c5c10c20c50c€1€22006
1c2c5c10c20c50c€1€22005
1c2c5c10c20c50c€1€22004
1c2c5c10c20c50c€1€22003
1c2c5c10c20c50c€1€22002
1c2c5c10c20c50c€1€22001
1c2c5c10c20c50c€1€22000
1c2c5c10c20c50c€1€21999
Դրամական համակարգ: 1 եվրո = 100 ցենտ
1c - 1 եվրոցենտ
2c - 2 եվրոցենտ
5c - 5 եվրոցենտ
10c - 10 եվրոցենտ
20c - 20 եվրոցենտ
50c - 50 եվրոցենտ
€1 - 1 եվրո
€2 - 2 եվրո
uCoin